Супермаркет BILLA

Изграждане на супермаркет на фирма BILLA в град Монтана - груб строеж, довършителни работи, ВиК, вертикална планировка подизпълнител на фирма ЮНГ ООД- София.

Бензиностанция OMV

Участие в изгражденето на бензиностанция на ОМV в град Монтана- подизпълнител на фирма ER-BA Турция.

Офис на Монтанагаз

Строителство на офис-сграда на Монтанагаз АД и Топлофикация АД в град Монтана.

Топ Услуги

Строителство

Жилищни сгради, Довеждащ водопровод, Почивна Станция

Преустройство

Супермаркети, Цехове, Ресторанти, Бензиностанции

Подвързване

Котелни станции към газопреносната мрежа

Ремонт

Административни сгради, Медицински център

Последни Проекти